Lite historia Sadelmakeriskolan i Tärnsjö

Sadelmakeriet i Sverige, såsom organiserat yrke stammar från 1500-talet. Under medeltiden tillhörde sadelmakarna troligen de s.k. bältaresvennernas skrå.

År 1621 reglerades sadelmakarnas organisationsförhållanden genom en kunglig förordning, vilken gick tillbaka på en äldre, nu förkommen skråordning. 

År 1846 upphävdes alla skrå-ordningar för hantverksyrkena genom den då införda näringsfriheten och hantverksföreningar bildades. Yrkesprov ansågs dock fortfarande nödvändigt inom vissa yrken, bl.a. sadelmakareyrkena, så lärling-, gesäll- och mästar-traditionen levde vidare.

Vad är då en sadelmakare?

I grunden är det läderhantverket som förenar oss och en sadelmakare har specialkunskaper som: sadeltillverkning, sadelomstoppningar och renoveringar, selmakeri, samt tillverkning av bälten och remmar.

Bilsadelmakeri, inredningssadelmakeri, väskmakeri, etuimakeri, ortopedsadelmakeri och handikappanpassningar är andra specialkunskaper en sadelmakare kan ha.

Sadelmakeriet i Tärnsjö
Sadelmakeriskolan startade 1993 och har sedan dess utbildat sadelmakare. Utbildningen sker i skolform, teori och praktik varvas vid den egna arbetsbänken.Vi är båda utbildade på Sadelmakeriskolan i Tärnsjö. Om ni är nyfikna på att veta mer om skolan så gå in på www.sadelmakeriskolan.com

Vi är själva nöjda med utbildningen, den ger många möjligheter till att lära sig mycket om lite eller lite om mycket. Det beror på hur mycket man själv är beredd att satsa och engagera sig i det man är intresserad av.

Tillbaka